Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

"Αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα" την πρώτη μέρα του τουρνουά.

Το τουρνουά, όπως κάθε χρονιά, έχει την πρώτη μέρα εκδηλώσεις και συζητήσεις που αφορούν το αντιφασιστικό κίνημα. Αυτή τη χρονιά αποφασίσαμε να καλέσουμε το Νάσο Μπράτσο με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του "Αθλητισμός και Κοινωνικά Κινήματα" και να έχουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό. Είναι ένα θέμα που φυσικά έχει άμεση σχέση με το τουρνουά μιας και το ίδιο δεν είναι απλά ένα αθλητικό γεγονός και μια διοργάνωση αλλά και μια πολιτική και κοινωνική κίνηση και διεργασία. 

Αντιγράφουμε από τον πρόλογο του βιβλίου:

O Peter Irving στο τουρνουά!Την τελευταία στιγμή ο Peter Irving μας ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει με 2 σεμινάρια στο Antifa Tournament 2016!

Last moment notice: Peter Irving announced he would be in Antifa Tournament 2016 in Thessaloniki! He will organise 2 seminars.
Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Tournament's programme (ENG-DE)ENGLISH

Friday, June 17th, Thessaloniki Labor Center
17:30 Sports and social movements (discussion with the author of the book, Nasos Bratsos) 
19:30 About militant antifasism in Kavala city (update on the latest developments and trials of anti-fascists) 

Saturday, June 18th, Katsanio Stadium, Iraklis Volleyball
10:00-12:00 Tournament Start: Attendance of fighters, weighing, announcing of fighting couples and order of fights.
12:00-16:00 Fighting games
16:00-18:00 Escrima seminar: stick-knife fight 
18:00-21:00 Fighting games

Sunday, June 19th, Katsanio Stadium, Iraklis Volleyball
11:00-12:00 Attendance of fighters, weighing, announcing of fighting couples and order of fights. 
12:00-16:00 Fighting games
16:00-18:00 Krav-maga seminar: Streetfight self-defence against multiple opponents (2vs1)
18:00-21:00 Fighting games


DEUTSCH

Freitag, 17nth Juni, Thessaloniki Labor - Center
Um 17.30 Uhr Sport und soziale Bewegungen ( Gespräch mit dem Autor des Buches, Nasos Bratsos )
Um 19.30 Uhr Actif antifasism in Kavala-Stadt ( Update über die neuesten Entwicklungen und Studien von Antifaschisten )

Samstag, 18nth Juni, Katsanio Stadion, Iraklis Volleyball
10:00-12:00 Kampfturnier Start: Die Teilnahme der Kämpfer, Wiegen, Ankündigung des Kampfes Paare und der Reihenfolge von Kämpfe. 
12:00-16:00 Wettkampf
16:00-18:00 Escrima-Seminar: Stab - Messerstecherei
18:00-21:00 Wettkampf

Sonntag, 19nth Juni, Katsanio Stadion, Iraklis Volleyball
11:00-12:00 Die Teilnahme der Kämpfer, Wiegen, Ankündigung des Kampfes Paare und die Reihenfolge der Kämpfe
12:00-16:00 Wettkampf
16:00-18:00 Krav-maga Seminar: Strassenselbstverteidigung gegen mehrere Gegner ( 2vs1 )
18:00-21:00 Wettkampf

Map of Thessaloniki

In order to help you with the city we made some maps.
  1.  In the first one you see Katsanio Stadium (red trisngle) where the games will take place.
  2. In the second one the green spot is Sholeio social center. Some of you will be hosted there during the tournament. In Sholeio there is also kitchen where you can have food and there is also bar. https://sxoleio12.wordpress.com/
  3. In the third picture there is Terra Icognita squat (blue square). Some of you will be hosted there too. https://terraincognita.squat.gr/
  4. In the third picture again there is Micropolis social centre (black star). There is everyday-all day kitchen and a bar. https://micropolis-socialspace.blogspot.gr/


Red triangle: Katsanio Stadium

Green spot: Sholeio social centre

Blue square: Terra Incognita Squat
Black star: Micropolis social centre

Αφίσα με το πρόγραμμα του τουρνουάΣεμινάρια του τουρνουά / Tournament's seminars